Prezentare proiect

Proiectul are drept parteneri în realizarea acestuia Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – MMJS (actualul Ministerul Muncii și Protecției Sociale – MMPS). Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa între Ianuarie 2020 și decembrie 2022, acesta începând din Ianuarie 2020.

Scop si obiective

Obiectivul proiectului este de a dezvolta și implementa standarde pentru creșterea calității educației și formării profesionale în România prin eficientizarea fondului de reglementare pentru definirea calificărilor și prin armonizarea legislației care vizează sistemul național de calificări.

Rezultate anticipate

Sistematizarea și simplificarea progresivă a fondului activ al legislației prin implementarea de reglemenări revizuite, completarea legislației existente privind sistemul național al calificarilor, implementarea unui instrument standardizat de evaluare pentru calificari în vederea creșterii calității procesului de evaluare a competențelor profesionale, etc

Despre proiect

Suntem bucuroși să vă putem spune mai multe despre proiectul "Creșterea capacitații administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor" Cod SMIS 129872.

Desfășurat in perioada cuprinsa între Ianuarie 2020 și decembrie 2022 și cu o valoare de 17,024,835.25 lei, POCA are scopul de a dezvolta și implementa standarde pentru creșterea calității educației și formării profesionale în România prin eficientizarea fondului de reglementare pentru definirea calificărilor și prin armonizarea legislației care vizează sistemul național de calificări.