Având în vedere Scopul și obiectivele specifice ale proiectului, rezultatele anticipate ale acestuia sunt următoarele:

  1. Sistematizarea și simplificarea progresivă a fondului activ al legislației prin implementarea de reglementări revizuite pentru simplificarea și completarea legislației existente privind sistemul național al calificărilor;
  2. Sistematizarea și simplificarea progresivă a fondului activ al legislației prin implementarea unui instrument standardizat de evaluare pentru calificări în vederea creșterii calității procesului de evaluare a competențelor profesionale;
  3. Sistematizarea și simplificarea progresivă a fondului activ al legislației prin actualizarea și corelarea Registrului Național al Calificărilor cu COR și CNC, registru care să fie operațional și funcțional;
  4. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale prin instruirea personalului din cadrul ANC și MMJS în domeniul care face obiectul proiectului.