Proiect POCA 129872

Proiectul „Creșterea capacitații administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” Cod SMIS 129872.

Proiectul are drept parteneri în realizarea acestuia Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – MMJS (actualul Ministerul Muncii și Protecției Sociale – MMPS). Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa între Ianuarie 2020 și decembrie 2022, acesta începând din Ianuarie 2020.

Activitatea 3.1. – Rezultate

Elaborare studiu: Analiza privind evoluția pieței muncii din perspectiva competențelor și calificărilor la nivelul tuturor sectoarelor economice, pentru orizontul 2025–2030

Activitatea 3.2. – Rezultate

1. Elaborarea și aprobarea metodologiei de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul național al calificărilor 2. Maparea ocupațiilor din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) cu ESCO (Clasificarea multilingvă a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor europene) 3. Corelarea ocupațiilor din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) cu domeniile CAEN (Clasificarea activităților din economia națională)

Activitatea 3.4. – Rezultate

Elaborarea unei propuneri de reglementare privind tipurile de standarde necesare în sistemul de educație și formare profesională din România

Activitatea 3.6. – Prezentări

Elaborarea cadrului metodologic pentru dezvoltarea programelor de studii pe baza de rezultate ale învățării

Propuneri – Modele de programe – Prezentare proiect POCA – Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor – ID 129872. – aprilie 2022 Competențe inginerești – Istoric și prezent – Prezentare proiect POCA – Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor – ID 129872. – martie 2022 Tendințe privind competențele cerute în piața muncii, în perspectiva 2030 – 2040 – Prezentare proiect POCA – Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor – ID 129872. – februarie 2022 Diploma europeană în contextul unui sistem European integrat – Prezentare proiect POCA – Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor – ID 129872. – ianuarie 2022 Modelul competențelor – Prezentare proiect POCA – Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor – ID 129872. – decembrie 2021 Introducere în scrierea programelor de studii pe bază de rezultate ale învățării pentru învățământul superior – Prezentare proiect POCA – Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor – ID 129872. – noiembrie 2021 Modelul programului de studii pentru calificarea INGINER – Prezentare proiect POCA – Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor – ID 129872. – octombrie 2021 Ghid Metodologic privind scrierea rezultatelor învățării

Activitatea 3.6. – Prezentări drafturi modele programe de studii (15 – 20 mai 2022)

Inginerie civilă Energetică Agricultură Inginerie și management Inginerie chimică Mecatronică

Activitatea 4

Ghid instrumente de evaluare Procedura de lucru instrument evaluare Procedura de lucru elaborare instrument Procedura de lucru validare instrumente - raport testare Procedura de lucru validare instrumente - centralizator Procedura de lucru validare instrumente - acord de participare esantion Procedura de lucru validare instrumente - raport validare

Activitatea A5 – Rezultate

1. Lista standardelor ocupaționale aprobate 2. Lista standardelor ocupaționale contractate