Grupul țintă

Din punct de vedere al grupului țintă, acesta este alcătuit din 150 de persoane, atât din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări cât și al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări, acest proiect se adresează unui număr de 6 persoane cu funcții de conducere și 44 de persoane cu funcții de execuție.

Din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, proiectul se adresează unui număr de 100 de persoane, dintre care 44 personal de conducere și 56 personal de execuție, din cadrul MMJS la nivel central și din structuri subordonate, membri în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare.