Rezultate preconizate

Anunturi proiect “Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” – Cod MySMIS: 129872

Creșterea capacitații administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” Cod SMIS 129872

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS:129872,organizeaza procedura de achizitiede SERVICII FORMARE PROFESIONALA, CPV 80530000-8.

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link :

Ofertele vor fi depuse la sediul proiectului din P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, Bucuresti, pana la data de11.06.2020, ora 16.00.

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de contractare de servicii intelectuale pentru elaborare standarde ocupationale.

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link : https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100090697

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de achizitie de servicii organizare conferinta lansare.

A SE VEDEA aici DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, CAIETUL DE SARCINI

PROCEDURĂ PROPRIE

DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese

Raspuns solicitare de clarificari 1

Raspuns solicitare de calificari 2

Model Contract servicii

Ofertele vor fi depuse la sediul proiectului din P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, Bucuresti, pana la data de 10.03.2020, ora 14.00.

Decizie anulare procedura

Anunț selecție experți A4 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

Anunț de prelungire a termenului de depunere a dosarelor pentru concurs

REZULTATUL etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare poziție expert elaborare metodologie și calitate instrumente de evaluare

REZULTATUL etapei de evaluare a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a poziției de expert elaborare metodologie și calitate instrumente de evaluare

Anunț selecție experți A4 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anunț de prelungire a termenului de depunere a dosarelor

Selectie experti: Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ERATA Privind modul de organizare și susținere a concursul de ocupare 11 poziții de Experți sectoriali A3, în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Rezultat selectie dosare concurs experti sectoriali A3, în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Anunt – rezultat contestatii A3

Anunt – rezultat interviu A3 etapa 2

Concurs: Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ERATĂ la calendarul de desfășurare a concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

REZULTATUL etapei selecție a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Planificare interviuri la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A3

Planificare interviuri la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A4

REZULTATUL etapei INTERVIU la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A3

REZULTATUL etapei INTERVIU la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A4

Conferinta 2-3 septembrie 2021 Bucuresti

Prezentare proiect – obiective, activități, rezultate așteptate, planificare proiect 2020-2022

Concluziile studiului privind evoluția pieței muncii din perspectiva competențelor și calificărilor la nivelul tuturor sectoarelor economice pentru orizontul 2025-2030

Metodologia privind alocarea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din CNC

Propunere de reglementare privind tipurile de standarde necesare în sistemul de educație și formare profesională din România

Creditele transferabile – actualizări conceptuale

Registrul Național al Calificărilor – instrument pentru standardizarea calificărilor – standarde ocupaționale

Organizarea programelor de studii postuniversitare

Reglementări legislative noi

Armonizarea calificărilor din România cu cele dezvoltate la nivel european