Autoritatea Națională pentru Calificări a lansat o noua procedura de achiziție pentru servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 44 de standarde ocupaționale – L9.

Nr. anunț de participare publicat în SEAP: CN1047145 din 16.09.2022

Termen limită de depunere oferte: 20.10.2022 ora 15.00

Standardele ocupaționale vizate de prezenta procedura precum si cerințele minime de participare pe care operatorii economici interesați trebuie să le îndeplinească sunt incluse in caietul de sarcini și fisa de date

ATENȚIE!!

Procedura de achiziției se desfășoară exclusiv online prin sistemul de achiziții SEAP. Pentru detalii si documentația completă aferentă acestei proceduri vă rugăm să accesați următorul link

Rezultate preconizate

Anunturi proiect “Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” – Cod MySMIS: 129872

Creșterea capacitații administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” Cod SMIS 129872

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS:129872,organizeaza procedura de achizitiede SERVICII FORMARE PROFESIONALA, CPV 80530000-8.

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link :

Ofertele vor fi depuse la sediul proiectului din P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, Bucuresti, pana la data de11.06.2020, ora 16.00.

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de contractare de servicii intelectuale pentru elaborare standarde ocupationale.

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link : https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100090697

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de achizitie de servicii organizare conferinta lansare.

A SE VEDEA aici DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, CAIETUL DE SARCINI

PROCEDURĂ PROPRIE

DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese

Raspuns solicitare de clarificari 1

Raspuns solicitare de calificari 2

Model Contract servicii

Ofertele vor fi depuse la sediul proiectului din P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, Bucuresti, pana la data de 10.03.2020, ora 14.00.

Decizie anulare procedura

Anunț selecție experți A4 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

Anunț de prelungire a termenului de depunere a dosarelor pentru concurs

REZULTATUL etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare poziție expert elaborare metodologie și calitate instrumente de evaluare

REZULTATUL etapei de evaluare a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a poziției de expert elaborare metodologie și calitate instrumente de evaluare

Anunț selecție experți A4 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anunț de prelungire a termenului de depunere a dosarelor

Selectie experti: Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ERATA Privind modul de organizare și susținere a concursul de ocupare 11 poziții de Experți sectoriali A3, în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Rezultat selectie dosare concurs experti sectoriali A3, în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Anunt – rezultat contestatii A3

Anunt – rezultat interviu A3 etapa 2

Concurs: Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ERATĂ la calendarul de desfășurare a concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

REZULTATUL etapei selecție a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Planificare interviuri la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A3

Planificare interviuri la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A4

REZULTATUL etapei INTERVIU la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A3

REZULTATUL etapei INTERVIU la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A4

Conferinta 15-16 aprilie 2022 Sinaia

POCA 129872 Prezentare proiect

Prezentare - conferinta POCA

Procedura COR

Ghid Postuniversitare

Prezentare Ghid Metodologic PSP

Prezentare metodologie niveluri de calificare

Acte normative aprobate-pe circuitul de avizare

Modelul pentru educatia inginereasca dupa 2020 Gen-Z

Necesarul de competente si calificari in orizontul 2030-2040

Stand. proc. de eval. a competentelor profesionale dobandite in alte contexte

MODIFICAREA Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 129/000 privind formarea profesională a adulților

Conferinta 2-3 septembrie 2021 Bucuresti

Prezentare proiect – obiective, activități, rezultate așteptate, planificare proiect 2020-2022

Concluziile studiului privind evoluția pieței muncii din perspectiva competențelor și calificărilor la nivelul tuturor sectoarelor economice pentru orizontul 2025-2030

Metodologia privind alocarea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din CNC

Propunere de reglementare privind tipurile de standarde necesare în sistemul de educație și formare profesională din România

Creditele transferabile – actualizări conceptuale

Registrul Național al Calificărilor – instrument pentru standardizarea calificărilor – standarde ocupaționale

Organizarea programelor de studii postuniversitare

Reglementări legislative noi

Armonizarea calificărilor din România cu cele dezvoltate la nivel european